lijn

Gaberbocchus

Een prestigieus project is de tweetalige monografie over de Themersons en de Gaberbocchus Press die voor het Themersonjaar 2013 gepland staat. In 2013 is het namelijk 25 jaar geleden dat Stefan en Franciszka Themerson kort na elkaar overleden. Auteur is Walter van der Star, behalve eminent vertaler uit het Frans en Engels ook een kenner van vormgeving en typografie.

De symbiotische samenwerking van het in Engeland wonende Poolse echtpaar, dat de disciplines van denker, schrijver, schilder, illustrator, vormgever, filmmaker en uitgever in zich verenigde, heeft een in alle opzichten uitzonderlijk uitgeversfonds opgeleverd. Toen de Themersons in 1948 de Gaberbocchus Press oprichtten, was dit vooral om te kunnen publiceren wat zij zelf wilden, niet in de laatste plaats hun eigen werk.

Wat de ongeveer zestig boeken verbindt die de uitgeverij tussen 1948 en 1979 uitbracht, is de telkens unieke combinatie van tekst, illustratie, vormgeving en materiaal. Dezelfde meer dan gemiddelde aandacht voor de vorm en de tekst zien we bij de auteurs die zij vaak als eersten in het Engelse taalgebied introduceerden, onder wie Kurt Schwitters, Raymond Queneau, Alfred Jarry, Guillaume Apollinaire en Henri Chopin.

De Themersons en de Gaberbocchus Press is een geïllustreerde monografie waarin het fonds van de Gaberbocchus Press en zijn vormgeving centraal staan. Een hoofdstuk is gewijd aan de filmexperimenten van het kunstenaarspaar in Polen en Engeland in de jaren '30 en '40 en hun banden met de internationale avant-garde. Ook wordt er aandacht besteed aan de bijzondere band met Nederland, dat zij als hun tweede (of liever gezegd, hun derde) vaderland beschouwden, en hun contacten en vriendschappen met schrijvers als Willem Frederik Hermans, Rudy Kousbroek, Nicolaas Matsier en K. Schippers, uitgever Jaco Groot en filmmaker Erik van Zuylen.

De verschijning van het boek staat gepland voor 2015.

Themersons

halvelijn

Walter van der Star | De Themersons en de Gaberbocchus Press
Redactie: Rob Bindels
nummer 48
17 x 20 cm | ca. €27,50

halvelijn lijn

De fotoboeken van Toon Teeken

De fotoboeken van Toon Teeken Op de boekenbeurs Offprint in Amsterdam startte onlangs de intekenactie voor een heel bijzonder boekproject: Toon Teeken. De fotoboeken.

Al meer dan veertig jaar werkt beeldend kunstenaar Toon Teeken gestaag aan zijn fotoboeken. In 1969 componeerde hij de eerste spread van wat er inmiddels 4000 zijn geworden. 4000 gevouwen bladen van 34,5 x 55 cm, samengevoegd in 80 genummerde banden. Foto's, meestal door de kunstenaar zelf gemaakt, vormen de rode draad. Aanvankelijk overheersen de foto's, maar al snel ontstaan er complexere composities door krantenknipsels, handgeschreven tekst en tekeningen toe te voegen.

De kunstenaar zei er zelf onlangs het volgende over: 'Het is complex maar dat trekt me aan. Het boek moet "werelden", om het op een Heideggeriaanse manier te zeggen. Het moet uitzicht bieden op denkpatronen, ontwikkelingsprocessen. Ieder blad moet een wereld zijn, die zich verhoudt tot volgende of voorafgaande bladzijden. Ik hoorde eens iemand zeggen die een boek op een tentoonstelling doorbladerde: "Het lijkt wel of ik in iemands hersens kijk". Dat was treffend uitgedrukt wat ik wil met de boeken die bijna voorwaarde zijn geworden om mijn werk op het atelier te kunnen blijven doen. Ze leveren mij op, het zijn ruimtemakers. In een andere tekst sprak ik van gedurig krassen op het oppervlak van de tijd. Het zijn plaatsbepalingen, herhaaldelijk en in gespatieerde beweging. Als fotograaf ben ik verzamelaar van eventuele mogelijkheden van willekeurige werkelijkheden. Het is een zoektocht door de dagelijkse praktijk heen naar een identiteit, een naam. Daarom kijk ik niet zo vaak in oude boeken want ze confronteren me met de afgrond van de tijd, en van de identiteit en daar kan ik niet altijd even goed tegen.'

Uitgeverij Huis Clos en Johan Deumens Gallery hebben het plan opgevat om een royale keuze uit Toon Teekens fotoboeken te publiceren. Ongeveer 700 van de 4000 spreads zullen - in kleine oplage - in acht boeken van 22 x 17 cm gepubliceerd worden. Elk deel bevat een keuze uit tien boeken en wordt ingeleid. Voor de eerste twee delen tekenen Roel Arkesteijn, conservator hedendaagse kunst Museum Het Domein in Sittard en de kunstenaar zelf. De vormgeving is in handen van Piet Gerards Ontwerpers, in 2006 ook verantwoordelijk voor het ontwerp van Toon Teeken. More is More (Uitgeverij SUN). De boeken verschijnen over een periode van vier jaar, twee delen per jaar, te beginnen in 2015. Het is vanaf nu mogelijk op de reeks in te tekenen. Zie uitgeverijhuisclos.nl/fotoboeken.
Zie ook [nieuw(s)

lijn